Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Geodézia

Učebná pomôcka pre stredné školy geodetické. Geodézia, kartografia a kataster. www.geodezia.denicek.eu

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.