Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Fyzikálne vzorce

VZORCE

Rovnomerný priamočiary pohyb
s =v.t
vp=s/t

Zrýchlenie pohybu
a=v/t
v=vo+at
vo=vo-at
s=1/2 at2

Voľný pád

rovnomerne spomalený
v=vo-gt
s=vo.t-1/2 gt2

Teleso padá s pokoja a vo=0
v=gt
s=1/2gt2

Ak vo smeruje dole
v=vo+gt
s=vo.t+1/2 gt2

Rovnomerný pohyb po kružnici
F=1/T
T=1/f
v=s/t
v=2 pí r/T=2pirf
w=2pi/T=2pif
v=w.r

Dostredivé zrýchlenie
ad=v2/r
ad=w2r
ad=4pi2f2r
Fd=m.ad

Zákon zotrvačnosti
Hybnosť- p=m.v

Zákon sily
F=p/t
F=m.a
F=m.v/t

Výpočet výkonu: P=W:T

Výpočet Práce: W=F.S

Výpočet rýchlosti: v=S:T

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.