Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Obsahy/Obvody Obrazcov

Obsah- S
Obvod- O
*- Násobenie

O=obvod/S=obsah

Obvod rovnobežníka: O=(a+b)*2

Obvod kosoštvorca:   O=a*4

Obvod trojuholníka:   O=a+b+c

Obvod lichobežníka:  O=a+b+c+d

Obvod obldžníka:        O=(a+b)*2

Obsah rovnobežníka  S=a*Va

Obsah trojuholníka:    S=  (a*va)/2

Obvod trojuholníka:    O= a+b+c

Výška lichobežníka:     S=1/2*(a+c)*v

Obsah lichobežníka:   S=(a+c)*v

Obsah obldžníka:        S=a*b

Obvod obdĺžnika:         O= 2*(a+b)

Obsah štvorca:             S=a*a

Obsah kvádra:              S= 2*(a*b+b*c+a*c)

Obvod kvádra:               O=a*b*c

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.