Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Rovnice

Jednoduché:

2x-3=11

Postup:

2x=14   (neznáme musia byť na jednej strane a čisla na druhej pri prehadzovaní čísel sa menia znamienka na opačné)
2x=14 /:2
x=7  (Nakoniec sa 2x delí čislo 14, čiže 14:2=7)

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.