Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Časovanie slovesa v prít. čase

Wohnen                           Ich wohn-e  (bývam)           wir wohn-en (bývame)
slov.kmen: Wohn-          Du wohn-st (bývaš)            Ihr Wohn-t     (Bývate)
                                er/sie/es wohn-t   (býva)              sie wohn-en  (Býva)               
                                                                                         Sie whn.en    (Bývate) Vykanie

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.