Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Neodlúčiteľné predpony

Predpony+príklad
be-bestellen
ge-gefallen
emp-empfinden
ent-entschuldigen
er-erklaren
ver-vergessen
zer-zerbrechen
miss-missbrauchen

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.