Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Predložky s 3 a 4 pádom.

an- na (stole)
auf- na (stene)
in- v
vor- pred
hinter- za
űber- nad
unter- pod
neben- vedľa
zwischen- medzi

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.