Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Predložky s 3 pádom.

aus- z,zo
bei- pri
mit- s,so
nach- po, podľa
von- od
zu- k,ku

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.