Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Predložky so 4 pádom.

durch- cez
fűr- pre, na
gegen- proti
ohne- bez
um- o

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.