Ťaháky

Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.

Slohové postupy

Slohový postup      Obsah                                               Žánre

1. informačný        Stručné fakty na otázky (kto, čo?)       Správa, oznámenie, bežné rozhovory

2. rozprávací          Udalosti, príbehy                                  ( Rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, poviedka, novela, román)

3. opisný               Vonkajšie vzťahy, vlastnosti                Opis, návod, životopis, posudok, cestopis

4. a.) výkladový    Konfrontácia hodnotenia                      Odborný referát, prednáška
    b.) úvahový      Vnútorné vzťahy                                      Úvaha, esej

 
Ťaháky pre všetkých, ktorý potrebujú nájsť čo najrýchlejšie to najlepšie info.